ไม่พบข้อความ MMS ของท่าน เนื่องจาก ข้อความ MMS นี้ มีอายุการจัดเก็บเกินกว่า 60 วัน นับจากวันที่ได้รับการแจ้ง หากต้องการให้ข้อความ MMS ถูกจัดเก็บตลอดการใช้งานหมายเลขทรูมูฟ/ทรูมูฟเอช ขอแนะนำให้ท่านดาวน์โหลดแอ็ปพลิเคชั่น 'MyLife' ผ่าน App Store หรือ Play Store และท่านสามารถดู MMS ที่จัดเก็บในแอ็ปพลิเคชั่น ด้วย True ID ที่เป็นหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ

ท่านสามารถ Download Application myLife ได้ที่